Naše služby

 • kontrola a čistenie komínov
 • strojové čistenie komínov s nánosom dechtu
 • revízie komínov
 • vložkovanie komínov nerezovým, hliníkovým a plastovým systémom pre tuhé a plynné palivo
  – plynné palivo- pre mokrú a suchú prevádzku
  – tuhé palivo- jednoplášť pre vložkovanie komínov a dvojplášť pre výstavbu komínov
  – plastový systém- flexibilný systém
  – vnútorný a vonkajší vzduchospalinový systém
  – spalinový systém pre spotrebiče zapojené v kaskáde
 • výstavba nových komínových telies, montáž dymovodov
 • konzultácie a poradenstvo pri rekonštrukcii starých a výstavbe nových komínových telies
 • výstavba komínov na fasády budov horolezeckou technikou bez nutnosti použitia lešenia 
 • odborná inšpekcia komínov a dymovodov (pomocou komínovej kamery a endoskopom)
 • kontrolné meranie analyzátorom spalín
 • zabezpečenie frézovania komínov
 • ponúkame chemický odstraňovač sadzí (Golden Flame)